Humphrey Bogart     همفری بوگارت 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای مشاهده سایر عکسهای این بازیگر  به قسمت معرفی  فیلم ها و یا زندگینامه مراجعه فرمایید